Liên hệ

Contact Yasaka Saigon Nha Trang Hotel

Địa chỉ

18 Trần Phú, Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa 650000

đIỆN THOẠI

+33 6 99 61 63 62

Gửi thông tin tại đây