Với 7 phòng họp từ một cuộc họp hội đồng nhỏ đến một hội nghị, triển lãm hoặc giới thiệu sản phẩm lớn, lý tưởng cho các hội nghị quốc tế, các cuộc họp, hội thảo, tiệc, tiệc tối và tiệc riêng; cơ sở nghe nhìn tiên tiến toàn diện và đội ngũ sự kiện chuyên nghiệp, chúng tôi đảm bảo một sự kiện thành công và nâng cao trải nghiệm cho cả người tổ chức và người tham gia.

Địa điểm Kích thước Sức chứa (chỗ ngồi)
Kích thước (m) Diện tích (m2) Trần (m) Rạp hát Lớp học Hình chữ U
Hội trường chức năng lớn 24 x 16 384 4.1 500 250 100
Hội nghị thượng đỉnh 16 x 8 128 3.4 100 70 40
Thông số 16 x 8 128 3.4 100 70 40
Mùa xuân 8 x 6 48 3.0 30 20 20
Mùa hè 8 x 6 48 3.0 30 20 20
Mùa thu 8 x 6 48 3.0 30 20 20
Mùa đông 8 x 6 48 3.0 30 20 20