CHÍNH SÁCH NHÀ ĐẤT RỒNG VÀNG-HP GROUP

- Nhà đầu tư mua đất chính chủ, đúng giá trị thật không thông qua bất kỳ hình thức nâng giá và Đơn vị môi giới nào.

- Khi Nhà đầu tư  đặt cọc, đúng 30 ngày kể từ ngày đặt cọc Nhà đầu tư  phải thanh toán hết phần còn lại để chuyển nhượng sang tên. Vì lý do khách quan nếu Nhà đầu tư  không đủ khả năng thanh toán phần còn lại thì sau 02 tháng kể từ ngày đặt cọc Nhà đầu tư sẽ nhận lại đầy đủ tiền đặt cọc mà không mất bất kỳ một khoản chi phí nào.

- Công ty sẽ tạo điều kiện thanh khoản tốt nhất cho Nhà đầu tư.

- Cam kết lợi nhuận 20%/ năm nếu Nhà đầu tư bán lại.